Thuê máy chủ riêng

 • DELL R630

  351.36/3 mo
  Order Now
  • Intel® Xeon® E5-2678V3 12 cores, 24 Threads

  • 16GB DDR4

  • 1 x SSD Enterprise 400G

  • 1 x 600 GB SAS
 • DELL R720/HP

  516.30/3 mo
  Order Now
  • Intel® Xeon® E5-2670 8 cores, 16 Threads

  • 64GB RAM

  • Intel S3700 400GB Enterprise SSD

  • 1 x 1TB SATA HDD
 • DELL R730

  1,391.90/6 mo
  Order Now
  • Intel® E5-2678V3 CPU 12 cores, 24 Threads

  • 32GB RAM

  • 2 x SSD Enterprise 400G

  • 1 x 900G SAS
 • DELL R620 /HP..OPTION 1

  376.70/3 mo
  Order Now
  • Intel® Xeon® E5-2670 CPU

  • 16GB RAM

  • 1 x SSD Samsung Enterprise SM863a 240GB SSD

  • 1 x 600 GB SAS HDD
 • DELL R620/HP.. OPTION 2

  397.70/3 mo
  Order Now
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2670 8 cores, 16 Threads

  • 32GB RAM

  • 1 x Intel Intel S3700 400 GB SSD

  • 1 x 600 GB SAS HDD
 • DELL R620 /HP...OPTION 3

  467.40/3 mo
  Order Now
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2670 CPU

  • 64GB RAM

  • 2 x Intel Intel S3700 400 GB SSD

  • 1 x 600 GB SAS HDD
 • DELL R630 OPTION 01

  523.26/3 mo
  Order Now
  • Intel® Xeon® E5-2678V3 CPU

  • 16GB DDR4 RAM

  • 1 x Intel Intel S3700 400 GB SSD

  • 1 x 600 GB SAS HDD
 • DELL R630 OPTION 02

  195.35/mo
  Order Now
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2678V3 CPU

  • 32GB DDR4 RAM

  • 1 x Intel Intel S3700 400 GB SSD

  • 1 x 600 GB SAS HDD
 • DELL R630 OPTION 03

  627.91/3 mo
  Order Now
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2678V3 CPU

  • 64GB DDR4 RAM

  • 2 x Intel Intel S3700 400 GB SSD

  • 1 x 600 GB SAS HDD
 • DELL R730 OPTION 01

  1,374.00/6 mo
  Order Now
  • 1 x Intel® Xeon® E5-2678V3 CPU

  • 32GB DDR4 RAM

  • 2 x Intel S3610 400 GB Enterprise SSD

  • 1 x 900G SAS HDD
 • DELL R730 OPTION 02

  1,494.00/6 mo
  Order Now
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2678V3 CPU

  • 64GB DDR4 RAM

  • 2 x Intel S3610 400 GB Enterprise SSD

  • 1 x 900G SAS HDD
 • DELL R730 OPTION 03

  1,655.00/6 mo
  Order Now
  • Intel® Xeon® E5-2678V3 CPU

  • 96GB DDR4 RAM

  • 4 x Intel S3610 400 GB Enterprise SSD

  • 1 x 900G SAS HDD
 • HP DL380P G8

  516.30/3 mo
  Order Now
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2670 CPU

  • 64GB RAM

  • Intel S3700 400GB Enterprise SSD

  • 1 x 1TB SATA HDD
 • MMO1

  144.19/mo
  Order Now
  • Nền tảng máy chủ R620
   CPU 1 x E5-2670
   RAM 32G
   SSD 1 x 480G
   IPv4 2
   IPv6 (1 dải /64 độc lập) 1 dải


 • MM02

  158.14/mo
  Order Now
  • Nền tảng máy chủ R620
   CPU 2 x E5-2670
   RAM 64G
   SSD 2 x 480G
   IPv4 2
   IPv6 (1 dải /64 độc lập) 1 dải
 • MMO3

  209.30/mo
  Order Now
  • Nền tảng máy chủ R620
   CPU 2 x E5-2690v2
   RAM 96G
   SSD 3 x 480G
   IPv4 2
   IPv6 (1 dải /64 độc lập) 1 dải
 • MMO4

  362.80/mo
  Order Now
  • Nền tảng máy chủ R630
   CPU 2 x E5-2678V3
   RAM 128G
   SSD 3 x 400G
   IPv4 2
   IPv6 (1 dải /64 độc lập) 1 dải