Bản quyền Plesk Onyx

 • Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS

  17.50/mo
  Order Now
  • WEB ADMIN EDITION
  • 10 Domain
  • Reseller Manager: [ ✖ ]
  • Subscription Management:[ ✖ ]
  • Account Management: [ ✖ ]
  • WordPress Toolkit: [ ✖ ]
  • Developer Pack: [ ✖ ]
  • Nền tảng VPS
  • Hệ điều hành Windows & Linux
  • Sử dụng cho quản trị nội bộ với số lượng website vừa và nhỏ
 • Plesk Web Pro Edition (30 Domains) – VPS

  28.00/mo
  Order Now
  • WEB PRO EDITION
  • 30 Domain
  • Reseller Manager: [ ✖ ]
  • Subscription Management: [ ✔ ]
  • Account Management: [ ✔ ]
  • WordPress Toolkit: [ ✔ ]
  • Developer Pack: [ ✔ ]
  • Nền tảng VPS
  • Hệ điều hành Windows & Linux
  • Sử dụng cho các đơn vị thiết kế website hoặc các quản trị viên chuyên nghiệp
 • Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - VPS

  26.14/mo
  Order Now
  • WEB HOST EDITION
  • Không giới hạn domain
  • Reseller Manager: [ ✔ ]
  • Subscription Management: [ ✔ ]
  • Account Management: [ ✔ ]
  • WordPress Toolkit: [ ✔ ]
  • Developer Pack: [ ✔ ]
  • Nền tảng VPS
  • Hệ điều hành Windows & Linux
  • Sử dụng cho các công ty cung cấp dịch vụ Hosting
 • Plesk Web Admin Edition (10 Domains)- DEDICATED

  17.50/mo
  Order Now
  • WEB ADMIN EDITION
  • 10 domain
  • Reseller Manager: [ ✖ ]
  • Subscription Management: [ ✖ ]
  • Account Management: [ ✖]
  • WordPress Toolkit: [ ✖ ]
  • Developer Pack: [ ✖ ]
  • Nền tảng VPS hoặc Dedicate
  • Hệ điều hành Windows & Linux
  • Sử dụng cho quản trị nội bộ với số lượng website nhỏ
 • Plesk Web Pro Edition (30 Domains)- DEDICATED

  28.00/mo
  Order Now
  • WEB PRO EDITION
  • 30 domain
  • Reseller Manager: [ ✖ ]
  • Subscription Management: [✔ ]
  • Account Management: [ ✔]
  • WordPress Toolkit: [ ✔ ]
  • Developer Pack: [ ✔ ]
  • Nền tảng VPS hoặc Dedicate
  • Hệ điều hành Windows & Linux
  • Sử dụng cho các đơn vị thiết kế website hoặc các quản trị viên chuyên nghiệp
 • Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - DEDICATED

  69.00/mo
  Order Now
  • WEB HOST EDITION
  • Không giới hạn domain
  • Reseller Manager: [ ✔ ]
  • Subscription Management: [✔ ]
  • Account Management: [ ✔]
  • WordPress Toolkit: [ ✔ ]
  • Developer Pack: [ ✔ ]
  • Nền tảng VPS hoặc Dedicate
  • Hệ điều hành Windows & Linux
  • Sử dụng cho các công ty cung cấp dịch vụ Hosting