Hosting Linux Cpanel

 • BKCP01

  15.64/yr
  Đăng ký
  • 1GB Disk space
  • 20 GB Bandwidth
  • 01 Domains
  • 02 Parked Domains
  • 02 FTP Accounts
  • 05 Email Accouts
  • 02 MySQL Accounts
 • BKCP02

  14.22/6 mo
  Đăng ký
  • 1.5GB Disk space

  • Unlimited Bandwidth

  • 02 Domains

  • 04 Parked Domains

  • 03 FTP Accounts

  • 10 Email Accouts

  • 04 MySQL Accounts
 • BKCP03

  11.16/3 mo
  Đăng ký
  • 1GB Disk space

  • 20 GB Bandwidth

  • 01 Domains

  • 02 Parked Domains

  • 02 FTP Accounts

  • 05 Email Accouts

  • 02 MySQL Accounts
 • BKCP03+

  15.61/3 mo
  Đăng ký
  • 1.500 MB 3.5 GB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 04 Domains
  • Unlimited Sub Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 07 MySQL Accounts
  • Unlimited Free SSL
  • 01 Core CPU limit
  • 01 GB RAM limit
 • BKCP04

  21.93/3 mo
  Đăng ký
  • 2.000 MB 5 GB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 05 Domains
  • Unlimited Sub Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 12 MySQL Accounts
  • Unlimited Free SSL
  • 01 Core CPU limit
  • 1.5 GB RAM limit
 • BKCP04+

  9.58/mo
  Đăng ký
  • 3.000 MB 7 GB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 06 Domains
  • Unlimited Sub Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 15 MySQL Accounts
  • Unlimited Free SSL
  • 02 Core CPU limit
  • 02 GB RAM limit
 • BKCP05

  11.90/mo
  Đăng ký
  • 4.000 MB 10 GB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 08 Domains
  • Unlimited Sub Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 16 MySQL Accounts
  • Unlimited Free SSL
  • 02 Core CPU limit
  • 2.5 GB RAM limit
 • BKCP05+

  13.76/mo
  Đăng ký
  • 12GB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 09 Domains
  • Unlimited Sub Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 20 MySQL Accounts
  • Unlimited Free SSL
  • 02 Core CPU limit
  • 2.5 GB RAM limit
 • Sinh viên

  4.46/yr
  Đăng ký
  • 200MB SSD

  • Không giới hạn băng thông

  • 1 Website

  • Miễn phí SSL

  • có backup R1
 • Cá nhân

  14.87/6 mo
  Đăng ký
  • 1.5GB SSD

  • Không giới hạn băng thông

  • 3 Website

  • Miễn phí SSL

  • có backup R1
 • Cá nhân +

  18.25/3 mo
  Đăng ký
  • 6GB SSD

  • Không giới hạn băng thông

  • 5 Website

  • Miễn phí SSL

  • có backup R1

Powered by WHMCompleteSolution