Quản Trị Máy Chủ

 • Cơ Bản

  15.00/mo
  Order Now
  • Giám sát: [ ✔ ]
  • Hỗ trợ: [ ✔ ]
  • Thời gian phản hồi: 30 phút
  • Cấu hình backup: [ ✔ ]
  • Hỗ trợ cấu hình: [ ✖ ]
  • Cấu hình server: [ ✖ ]
  • Chuyển đổi site: [ ✖ ]
  • Bảo Mật server: [ ✖ ]
 • Nâng Cao

  45.00/mo
  Order Now
  • Giám sát: [ ✔ ]
  • Hỗ trợ: [ ✔ ]
  • Thời gian phản hồi: 15 phút
  • Cấu hình backup: [ ✔ ]
  • Hỗ trợ cấu hình: [ ✔ ]
  • Cấu hình server: [ ✔ ]
  • Chuyển đổi site: [ ✔ ]
  • Bảo Mật server: [ ✔ ]
 • Dịch vụ chuyển nhượng tên miền .VN

  84.09USD One Time
  Order Now
  • Dịch vụ chuyển nhượng tên miền .VN