Hosting doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp W

  10.37/mo
  Order Now
  • Dung lượng SSD 8GB

  • Băng thông không giới hạn

  • 8 Website

  • Miễn phí SSL

  • Backup R1
 • Doanh nghiệp + W

  15.77/mo
  Order Now
  • Dung lượng SSD 15GB

  • Băng thông không giới hạn

  • 10 Website

  • Miễn phí SSL

  • Backup R1
 • Chuyên nghiệp W

  31.54/mo
  Order Now
  • Dung lượng SSD 20GB

  • Băng thông không giới hạn

  • 12 Website

  • Miễn phí SSL

  • Backup R1
 • Doanh nghiệp CP

  10.37/mo
  Order Now
  • Dung lượng SSD 8GB

  • Băng thông không giới hạn

  • 8 Website

  • Miễn phí SSL

  • Backup R1
 • Doanh nghiệp + CP

  15.77/mo
  Order Now
  • Dung lượng SSD 15GB

  • Băng thông không giới hạn

  • 10 Website

  • Miễn phí SSL

  • Backup R1
 • Chuyên nghiệp CP

  31.54/mo
  Order Now
  • Dung lượng SSD 20GB

  • Băng thông không giới hạn

  • 12 Website

  • Miễn phí SSL

  • Backup R1