Categories

Most Popular Articles

 Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

1.Giới thiệu Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền...

 Các log quan trọng trong Directadmin

Công việc của 1 người quản trị hệ thống yêu cầu họ phải luôn luôn kiểm soát,nắm rõ tình trạng sự...

 Hướng dẫn Reboot/Suppend/Shutdown VPS

vData hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ ảo Cloud VPS chủ động khởi động, tắt, khóa VPS...

 Các hệ điều hành nào được hỗ trợ trên VPS của vData?

Nhờ chạy trên nền tảng ảo hóa của VMware nên VPS hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành:  Linux: CentOS...

 Hướng dẫn cài đặt memcached trên centos bằng yum

Hướng dẫn các bạn cách cài đặt memcached trên centos bằng gói yum. Trước khi vào cài đặt chúng ta...