Categories

Most Popular Articles

 Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

1.Giới thiệu Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền...

 Các log quan trọng trong Directadmin

Công việc của 1 người quản trị hệ thống yêu cầu họ phải luôn luôn kiểm soát,nắm rõ tình trạng sự...

 Hướng dẫn Reboot/Suppend/Shutdown VPS

vData hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ ảo Cloud VPS chủ động khởi động, tắt, khóa VPS...

 Cách xử lý lỗi directadmin dead but pid file exists

Khi restart directadmin bị lỗidirectadmin dead but pid file exists# service directadmin stop# rm...

 Các ứng dụng được cài đặt sẵn trên VPS Linux.

Khi quý VPS Linux được khởi tạo, ngoài việc quý khách có thể tự chọn hệ điều hành để cài trắng,...