Thuê chỗ đặt máy chủ

 • BK-01 VDC

  81.82/mo
  Order Now
  • 50 Mbps Băng thông trong nước

  • 4Mbps Băng thông quốc tế

  • 01 Địa chỉ IP

  • 300W Công suất điện

  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-02 VDC

  113.64/mo
  Order Now
  • 100 Mbps Băng thông trong nước

  • 6Mbps Băng thông quốc tế

  • 01 Địa chỉ IP

  • 300W Công suất điện

  • 1U Chuẩn không gian
 • Bk-03 VDC

  403.64/3 mo
  Order Now
  • 200 Mbps Băng thông trong nước

  • 10Mbps Băng thông quốc tế

  • 01 Địa chỉ IP

  • 300W Công suất điện

  • 1U Chuẩn không gian
 • TCĐ - Thiết bị ( SW,FW)

  59.10/mo
  Order Now
 • Bổ sung băng thông trong nước: 1Gbps

  227.28/mo
  Order Now
  • 1Gbps Băng thông trong nước