Bản quyền DirectAdmin

 • DA Standard

  44.50/mo
  Order Now
  • Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng
 • DA License - Chi phí (VNĐ/năm)

  86.36/yr
  Order Now
  • Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng
 • Directadmin LITE

  20.45/mo
  Order Now
  • Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng